ಗೆಳೆಯ ಟಿ ಜಿ ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಮ ನಿಲ್ಲುವರಾರು? ಅವರು ಈಗ ತಂದಿರೋ ಇಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿಕೆ ಓದಿ! ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ.

[issuu width=420 height=298 shareMenuEnabled=false printButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=111005100548-cdfd0cee6a23495bb6865dc4e9d85755 name=vijnanasamvahana username=srimysore tag=communication unit=px id=44d8d28a-9b32-fb96-94d3-c720c2ca4c10 v=2]

Please follow and like us: